181 Hàng Bông, Hà Nội, Vietnam

Giới thiệu cờ các-nước khu vực ASEAN

Đăng bởi DƯƠNG HOÀNG LONG | 27/02/2017 | 0 bình luận
Giới thiệu cờ các-nước khu vực ASEAN

Giới thiệu cờ các-nước khu vực ASEAN


ASEAN là tổ chức liên hiệp của khu vực Đông Nam Á, mục tiêu chính của tổ chức là tăng mạnh kinh tế khu vực,  thúc đẩy ủng hộ hòa bình trong khu vực, đẩy mạnh văn hóa giữa các thành viên trong khối.
Phía dưới là danh sách cách thành viên trong khối ASEAN và cờ các-nước đó (Hiệp hội các Đất nước Đông Nam Á). ASEAN được xây dựng vào ngày 8 tháng 8 năm 1967 với 5 quốc gia thành viên trước tiên là: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore.
Xét đến năm 2009, gần hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đã chính thức gia nhập khối ASEAN (trừ Đông Timor), tuy nhiên vẫn chấp nhận Đông Timor và Papua New Guinea làm quan sát viên, và đang lưu ý đơn xin gia nhập của Đông Timor (dự tính trong năm 2017 Đông Timor sẽ được gia nhập)

Cờ khối chung trong ASEAN
Quy định treo cờ các quốc gia ASEAN tại Việt Nam

Quốc gia : Indonesia
Thủ đô: Jakarta
Diện tích: 1.904.569 230.130.000 km2
Dân số: 230.130.000 người (2008)
Ngày gia nhập: 08/08/1967
Cờ các nước ASEAN - Cờ Cộng hoà Indonesia 
Cờ các quốc gia ASEAN – Cờ Cộng hoà Indonesia
Quốc gia : Malaysia
Thủ đô: Kuala Lumpur
Diện tích: 329.847 km2
Dân số: 28.200.000 người (2008)
Ngày gia nhập: 08/08/1967
Cờ các nước ASEAN - Cờ Liên bang Malaysia 
Cờ của các nước ASEAN – Cờ Liên bang Malaysia
Quốc gia : Philippines
Thủ đô: Manila
Diện tích: 300.000 km2
Dân số: 92.226.600 (2007)
Ngày gia nhập: 08/08/1967
Cờ các nước ASEAN - Cờ Cộng hoà Philippines
Cờ các-nước ASEAN – Cờ Cộng hoà Philippines

Đất nước : Singapore
Thủ đô: Singapore
Diện tích: 707,1 km2
Dân số: 4.839.400 (2007)
Ngày gia nhập: 08/08/1967

Cờ các nước ASEAN - Cờ Cộng hòa Singapore
Cờ của các nước ASEAN – Cờ Cộng hòa Singapore
Quốc gia : Thái Lan
Thủ đô: Bangkok
Diện tích: 513.115 km2
Dân số: 63.389.730 người (2003)
Ngày gia nhập: 08/08/1967
Cờ các nước ASEAN - Cờ Thái Lan
Cờ các-nước ASEAN – Cờ Thái Lan
Đất nước : Brunei
Thủ đô: Bandar Seri Begawan
Diện tích: 5.765 km2
Dân số: 490.000 người (2008)
Ngày gia nhập: 07/01/1984
Cờ các nước ASEAN - Cờ Vương quốc Brunei
Cờ của các nước ASEAN – Cờ Vương quốc Brunei
Quốc gia : Việt Nam
Thủ đô: Hà Nội
Diện tích: 331.690 km2
Dân số: 92.516.058 người (2015)
Ngày gia nhập: 28/07/1995
Cờ các nước ASEAN - Quốc kỳ Việt Nam
Cờ các-nước ASEAN – Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đất nước : Lào
Thủ đô: Vientiane
Diện tích: 236.800 km2
Dân số: 6.320.000 người (2008)
Ngày gia nhập: 23/07/1997
Cờ các nước ASEAN - Quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
Cờ các quốc gia ASEAN – Quốc kỳ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Quốc gia : Myanma
Thủ đô: Naypyidaw
Diện tích: 676.578 km2
Dân số: 50.020.000 người (2008)
Ngày gia nhập: 23/07/1997
Cờ các nước ASEAN - Cờ Liên bang Myanma 
Cờ các-nước ASEAN – Cờ Liên bang Myanma
Quốc gia : Campuchia
Thủ đô: Phnom Penh
Diện tích: 181.035 km2
Dân số: 13.388.910
Ngày gia nhập: 30/04/1999
Cờ các nước ASEAN - Cờ Vương quốc Campuchia
Cờ các quốc gia ASEAN – Cờ Vương quốc Campuchia
Ứng viên gia nhập ASEAN
Quốc gia : Đông Timor
Thủ đô: Dili
Diện tích: 14.874 km2
Dân số: 1.134.000 người (2008)
Quốc kỳ Đông Timo
Quốc kỳ Đông Timo

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền: